• Українська
  • Русский
  • English
  • Polski

Opieka nad ciężko chorymi

Ważną częścią usług, które świadczy pomoc medyczna „Fitoria” jest pomoc bliskim w opiece nad osobą ciężko chorą. Zazwyczaj pacjenci w takim stanie potrzebują całodobowej opieki. Często jest to trudnym dla rodziny – nie zawsze jest możliwość zwolnienia się od pracy i kwalifikowanie obsługiwać chorego. Należy kontrolować kolor skóry, ciśnienie krwi i puls w normalnych granicach, zmiany oddechowe.

Ważnym w opiece jest wygodnisiów i komfort: czyste łóżko; bielizna miękka i bez szwu, na bieżąco rozścielona; wygodne położenie, nawet gdy nie ma możliwości korzystania z łóżek funkcjonalnych. Osoby ciężko chore potrzebują specjalnych zabiegów higienicznych, które zabezpieczą nasi fachowcy. Do nich zalicza się i wycieranie ciała, jeśli to konieczne, wycieranie zębów i języka, mycie jamy ustnej. Szczególną uwagę poświęcono kompetentnej pomocy przy zmianie pozycji i prawidłowego umieszczenia pacjenta z łóżka. Możliwe jest również, że potrzebna będzie specjalna dieta, której nie można uniknąć bez doświadczonych pracowników.

Sporządzenie kierunku pomocy, aby stworzyć komfortową kondycję emocjonalną i fizyczną.Wszystkie najistotniejsze wymogi dla opieki nad pacjentem będą dostarczane przez doświadczonych lekarzy specjalistów „Fitoria”.